Veverky

Provoz této třídy je od 7.00 do 16.00 hodin. Ráno od 6.00 do 7.00 hodin se děti schází ve třídě Berušky a odpoledne ve 16.00 hodiny přecházejí děti do třídy Berušky.

DEN U VEVEREK

7.00 - 8.00    příchod dětí, volné hry, individuální činnosti - při příchodu do třídy se dítě pozdraví s paní učitelkou a dětmi. Děti si sami vyberou hru, hračku, činnost.

8.00 - 8.30    úklid hraček, ranní cvičení, hygiena

8.30 - 9.00    svačina, hygiena

9.00 - 9.45  řízené činnosti ve skupinách, individuálně, frontálně a hodnocení - při hodnocení mohou děti sami zhodnotit, co se jim povedlo, co se jim nejvíce líbilo

10.00 - 11.30 pobyt venku - chodíme na školní zahradu, na vycházky do okolí. 

11.30 - 12.00 hygiena, oběd

12.00 - 14.00 hygiena, příprava na odpolední odpočinek, spánek

14.00 - 15.00 vstávání, hygiena, odpolední svačina

15.00 - 16.00 odpolední činnosti

 


Týden: 27. 3. - 31. 3. 2017: Má vlast

Povídali jsme si o obci Šilheřovice, okolních městech. Navštívili jsme místní obecní úřad. Pan starosta nám řekl něco o své práci a ukázal nám svoji kancelář. Při cestě na obecní úřad jsme poznávaly a pojmenovávaly budovy (pošta, obchod, škola, obecní úřad). Udělali jsme si vycházku k "Ulijánce", odkud jsme měli rozhled do okolí a výhled na Beskydy, Ostravu.  Zpívali jsme písně, které již děti znají. Děti se naučili novou říkanku. Postavily domeček (budku) z molitanových kostek. Zahráli jsme si pohádku "Budka".

 Fotogalerie: Veverky

/album/fotogalerie-veverky/p3270319-jpg/

—————

/album/fotogalerie-veverky/p3270323-jpg/

—————

/album/fotogalerie-veverky/p3270320-jpg/

—————

/album/fotogalerie-veverky/p3270325-jpg/

—————

/album/fotogalerie-veverky/p3310329-jpg/

—————

/album/fotogalerie-veverky/p3310330-jpg/

—————

/album/fotogalerie-veverky/p3310331-jpg/

—————

/album/fotogalerie-veverky/p3310332-jpg/

—————

/album/fotogalerie-veverky/p3310333-jpg/

—————

/album/fotogalerie-veverky/p3290328-jpg/

—————

—————