Naše mateřská škola je dvoutřídní mateřskou školou na hranici s Polskem. máme společnou budovu se základní školou, sídlíme v pravé části historické rotschildovské budovy .  Mateřskou školu navštěvuje v letošním roce 50 dětí od tří do šesti let věku.

Děti mají možnost se realizovat ve dvou odděleních pod vedením učitelek:

třída BERUŠKY : Barbara Slavíková a Jana Návratová

třída VEVERKY: Marcela Šlosárková a Bc. Petra Mikundová

Vedoucí učitelkou je Jana Návratová.

O plynulý chod celé mateřské školy se stará školníce - p. Jarmila Adamczyková, a stravu dětem vydává p. Jiřina Sochová.( v nemocenském stavu - zástup p. Plačková Anežka).

Děti po celý rok pracují podle Školního vzdělávacího programu s názvem: KOLEM SVĚTA V BALÓNU a Třídních vzdělávacích programů. Učí se samostatnosti, seberealizaci, podporujeme u nich sebevědomí, dovednosti a schopnosti, které si ověřují v praxi, mají možnost se realizovat ve výtvarném kroužku Barvička , pod vedením uč. Šlosárkové Marcely, předškolní děti si zdokonalují svou zdatnost ve chvilkách jógy a  vseznamování s angličtinou s paní uč. Miikundovou.. Od měsíce října jsme rozšířili, nabídku o kroužek Atletické školičky , Taneční kroužek Carmen.

 

K pobytu venku využíváme zahradu mateřské školy s přilehlým hřištěm základní školy, přilehlé louky, stráně a lesy v okolí mateřské školy. Tělesnou zdatnost dětí zvyšujeme nejen venku , ale také ve školní tělocvičně.


Novinky

nový rok

18.01.2019 19:56
Všem Vám přejeme úspěšný start do nového roku 2019 , přejeme Vám hlavně zdraví a dobrou náladu !

—————

Pohádkové odpoledne

23.10.2018 12:47
Připravujeme pro Vás Pohádkové odpoledne v mateřské škole 7.11.2018 od 15,00 do 16,30 hodin v prostorách mateřské školy. Zapojíte se do plnění pohádkosvých úkolů se svými dětmi. Připraveno je pro Vás malé pohoštění a dobroty. Jste srdečně zváni !

—————

Pochod broučků 2018

23.10.2018 12:45
Zveme Vás na tradiční Pochod broučků v pondělí 29.10.2018 v 17,00 hodin . Sraz je u mateřské školy. Vezměte si s sebou lampióny a světýlka !!

—————


školní jídelna

organizační

18.01.2016 15:27
Strava je v naší školce dovážena ze ŠJ v Ludgeřovicích. Po mnoha letech doznal změny " potravinový koš" pro děti předškolního věku a již teď je znát změna na skladbě stravy. Děti dostávají více ovoce, zeleniiny, salátů a potravin tzv. zdravých. Učímě děti všechno ochutnávat a navykat na...

—————


další fotogalerie

  Protože tyhle webové stránky jsou omezeny svou kapacitou a my Vám chceme ukázat více fotografií z našich činností, můžete se na ostatní fotky podívat na adrese: rajce.net

Do vyhledávače pak zadejte heslo: skolkasilherovice !!!


Co si dáme dobrého :

17.10. - 21.10. 2016

29.02.2016 00:00
Pondělí 17.10. přesnídávka  polévka  oběd svačina vánočka, máslo Flóra, kakao z hlávkového zelí vepřová pečeně znojemská, rýže dušená, salát zeleninový, čaj chléb, pomazánkové máslo, zelenina, čaj Úterý ...

—————