zástup

po dobu nemoci p. uč. Šlosárkové, bude učit děti ve třídě VEVEREK spolu s p. uč. Petrou Mikundovou také p. uč. Petra Kočí. Kroužek BARVIČKA zatím neprobíhá.