Ukončení projektu

V září 2017 byl na našem území projekt ukončen závěrečnou slavností na učilišti, za přítomnosti hostů z Polska a představitelů obce Šilheřovice. Společně jsme hodnotili průběh celého projektu, jeho přínos pro život dětí v mateřské škole, propojení a prohloubení spolupráce obou mateřských škol po 20. letech.

Už teď se těšíme na další společně strávené chvilky !

 

V průběhu měsíce září a října probíhaly jesět dvě akce na území Polska - v Przedskolu Chalupki - děti společně uklízely zahradu, opékaly brambory v ohni a strávily nádherné podzimní dopoledne v přírodě.