Sportovní olympiáda

V rámci sportovní Olympiády mateřských škol se zapojí třída Berušek 6.6.2018 v Hlučíně , ZŠ Tyršova do sportovních soutěží a zápolení v disciplínách : štafetový běh, skoky v pytli, hod na cíl apod. Zápolit bude vybrané družstvo 6 dětí. Ostatní "Berušky" budou fandit. Pjedeme linkovým autobusem a návrat do MŠ bude kolem poledne.