Šablony 2017

Všechny pedagogické pracovnice se v rámci Projektu Šablony 2017 vzdělávají v odborných kurzech. Protože se neustále mění podmínky vzdělávání v mateřských školách ( např. přijímání dvouletých dětí, časté vady výslovnosti dětí apod.) snažíme se doplňovat své znalosti a vědomosti studiem . OBě paní učitelky ve třídě Veverek absolvovaly kurz prácer s dvouletými dětmi a všechny učitelky absolvují 72 hodinový kurz Logopedické prevence, zakončený závěrečnou zkouškou a obhajobou. Dále nás čekají kurzy ve Čtenářské pregramotnosti aj.