Novinky k 1.9.

Scházení dětí ve třídách bude do 8,00 hodin. Prosím, přivádějte své děti včas !!!

Co děti do školky potřebují:

  • pohodlné oblečení pro celodenní pobyt - označit !
  • vhodná obuv ( ne pantofle !) - označit !
  • pláštěnka pro pobyt venku ( zústane vždy ve školce)
  • věci do tělocvičny  - označit !
  • ostatní věci Vám budou sděleny během prvního měsíce docházky

Platba úplaty za předškolní vzdělávání:

  • vždy do 15.dne v měsíci paní Adamczykové , která Vám vydá příjmový doklad - 200.- Kč za celý měsí docházky, při nemoci nebo nepřítomnosti po celý měsíc 100.- Kč na základě "žádosti o snížení úplaty" ( vyzvedněte u školnice MŠ).
  • stravné - platba dle pokynů na nástěnce v chodbě MŠ vždy do 15. dne v měsíci.