Mikuláš v MŠ

Mikuláš je tradičně každým rokem dnem, který oslavíme s dětmi několikrát.  6.12. se děti budou jako čerti rojit po celý den v MŠ, 7.12. se zabaví společně se studenty místnío učiliště v tělocvičně, kde si pro naše děti učni připravují pásmo her, tanců a zábavy.

V nděli 10.12. se setkáme na Mikulášské nadílce v místním kinosále při zábavném odpoledni, který pořádají rodiče dětí MŠ.