Na našich webových stránkách Vás budeme seznamovat pravidelně s aktuálním děním v mateřské škole, s akcemi, které pořádáme, budeme hodnotit naši práci a očekáváme od Vás Vaše připomínky a náměty.

Jsme malou mateřskou školou, která funguje od roku 2003 v právním subjektu se Základní školou v Šilheřovicích. Jsme vesnickou dvoutřídkou, která se snaží nacházet nové a netradiční formy a metody práce s dětmi. Je na Vás, abyste posoudili, jak se nám to daří.

 

Do třídy Veverek chodí letos 24 dětí. Jsou tady děti dvouleté a tříleté. O Vaše děti v této třídě pečují dvě velké veverky: p.uč. Marcela Šlosárková a Barbara Slavíková.

Třída Berušek - tj. nejstarších dětí, je tvořena 24 dětmi. Také tady došlo ke smíšení věkových hranic - jsou tady děti 4 až 6 leté. Děti se učí a připravují na život ve společnosti velkých berušek: p.uč. Jany Návratové a Bc.Petry Mikundové.

O všechny děti ve školce se starají - p. Jarka Adamczyková ( školnice a úklid) a Jiřina Sochová ( výdej stravy).

 

Termíny prázdnin  ZŠ, které ovliv\ńují chod mateřské školy:  
podzimní prázdniny:                     26.10. - 27.10. 2017  
vánoční prázdniny:                       23.12.2017 - 2.1.2018     
pololetní prázdniny:                       2.2.2018  
Jarní prázdniny:                              5.3.2018 - 11.3.2018  
velikonoční prázdniny:                   29.3.2018 - 30.3.2018  
Hlavní prázdniny:                           2.7,2018 - 31.8.2018  
   

 

PRAVIDLA VE TŘÍDÁCH:

Pravidlo srdíčkové: Máme se rádi, chováme se k sobě hezky, protože se máme rádi !

Pravidlo košťátkové: Hračky si po sobě vždy uklízíme tam, kam patří. Ve třídě i na zahradě !

Pravidlo želvičkové: Po školce se pohybujeme pomalu, nelítáme, nejsme letadla !

Pusinkové pravidlo:pusinku máme na hezká slova, umíme pozdravit, prosit i poděkovat. Nemluvíme sprostě ani se nehádáme !

Kytičkové pravidlo: ochraňujeme přírodu, zbytečně ji neničíme, ke zvířátkům se chováme hezky!

Měsíčkové pravidlo: Nerušíme se navzájem, jsme potichu, když posloucháme pohádku nebo kamaráda !

Kamarádské pravidlo: Když něco nevíš, poraď se s kamarádem !

Novinky

Ukončení projektu

V září 2017 byl na našem území projekt ukončen závěrečnou slavností na učilišti, za přítomnosti hostů z Polska a představitelů obce Šilheřovice. Společně jsme hodnotili průběh celého projektu, jeho přínos pro život dětí v mateřské škole, propojení a prohloubení spolupráce obou mateřských škol po...
Celý článek

Šablony 2017

Všechny pedagogické pracovnice se v rámci Projektu Šablony 2017 vzdělávají v odborných kurzech. Protože se neustále mění podmínky vzdělávání v mateřských školách ( např. přijímání dvouletých dětí, časté vady výslovnosti dětí apod.) snažíme se doplňovat své znalosti a vědomosti studiem . OBě paní...
Celý článek

Projekt ke 20. výročí spolupráce s Przedskolem Chalupki

Název projektu: Společně můžeme více - 20 let spolupráce Mateřských škol v Chalupkach a Šilheřovicích registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657 Protože byl schválen náš projekt ke 20. výročí spolupráce s Przedskolem Chalupki, můžeme dopřát Vašim dětem spoustu zábavy i poučení...
Celý článek