Naše mateřská škola je dvoutřídní mateřskou školou na hranici s Polskem. máme společnou budovu se základní školou, sídlíme v pravé části historické rotschildovské budovy .  Mateřskou školu navštěvuje v letošním roce 50 dětí od tří do šesti let věku.

Děti mají možnost se realizovat ve dvou odděleních pod vedením učitelek:

třída BERUŠKY : Barbara Slavíková a Jana Návratová

třída VEVERKY: Marcela Šlosárková a Bc. Petra Mikundová

Vedoucí učitelkou je Jana Návratová.

O plynulý chod celé mateřské školy se stará školníce - p. Jarmila Adamczyková, a stravu dětem vydává p. Jiřina Sochová.( v nemocenském stavu - zástup p. Plačková Anežka).

Děti po celý rok pracují podle Školního vzdělávacího programu s názvem: KOLEM SVĚTA V BALÓNU a Třídních vzdělávacích programů. Učí se samostatnosti, seberealizaci, podporujeme u nich sebevědomí, dovednosti a schopnosti, které si ověřují v praxi, mají možnost se realizovat ve výtvarném kroužku Barvička , pod vedením uč. Šlosárkové Marcely, předškolní děti si zdokonalují svou zdatnost ve chvilkách jógy a  vseznamování s angličtinou s paní uč. Miikundovou.. Od měsíce října jsme rozšířili, nabídku o kroužek Atletické školičky a Kroužek Golfu.

 

K pobytu venku využíváme zahradu mateřské školy s přilehlým hřištěm základní školy, přilehlé louky, stráně a lesy v okolí mateřské školy. Tělesnou zdatnost dětí zvyšujeme nejen venku , ale také ve školní tělocvičně.

Novinky

dračí pohádka

Dnes si děti na základě poslechu části ekologické pohádky vymyslely a dotvořily svou vlastní Dračí pohádku. pkud Vás to zajímá, přečtěte si: ekologická pohádka.odt (24928) ekologická pohádka.doc (17408)
Celý článek

Šablony 2017

Všechny pedagogické pracovnice se v rámci Projektu Šablony 2017 vzdělávají v odborných kurzech. Protože se neustále mění podmínky vzdělávání v mateřských školách ( např. přijímání dvouletých dětí, časté vady výslovnosti dětí apod.) snažíme se doplňovat své znalosti a vědomosti studiem . OBě paní...
Celý článek

Projekt ke 20. výročí spolupráce s Przedskolem Chalupki

Název projektu: Společně můžeme více - 20 let spolupráce Mateřských škol v Chalupkach a Šilheřovicích registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657 Protože byl schválen náš projekt ke 20. výročí spolupráce s Przedskolem Chalupki, můžeme dopřát Vašim dětem spoustu zábavy i poučení...
Celý článek

Čertovské rojení

Hned v pondělí 5.12. ráno se to ve školce hemžilo malými čertíky. po příchodu čertů  a andělů z učiliště se děti celé dopoledne spolu bavily v tělocvičně . Studenti pro ně připravily spoustu zajímavých a nových her a zábav - např. volejbal dvou dtužstev čertů s malými pěnovými míčky pře síť,...
Celý článek

Mikulášská nadílka

V neděli 4.12.2016 se uskutečnila v režii rodičovského sdružení "mikulášská nadílka" v místním kinosále. po několika letech byl sál konečně plný, také díky tomu, že paní učitelky i připravily s dětmi Mikulášskou pohádku - scénky písniček a povídání. Podle ohlasů se všem pásmo líbilo, a hlavně si...
Celý článek

ředitelské volno

Ve dnech 1.11. a 18.11.2016 bude mateřská škola uzavřena stejně jako ZŠ z důvodu odpojení od elektrické sítě v celé obci.
Celý článek

školní jídelna

organizační

Strava je v naší školce dovážena ze ŠJ v Ludgeřovicích. Po mnoha letech doznal změny " potravinový koš" pro děti předškolního věku a již teď je znát změna na skladbě stravy. Děti dostávají více ovoce, zeleniiny, salátů a potravin tzv. zdravých. Učímě děti všechno ochutnávat a navykat na...
Celý článek

další fotogalerie

  Protože tyhle webové stránky jsou omezeny svou kapacitou a my Vám chceme ukázat více fotografií z našich činností, můžete se na ostatní fotky podívat na adrese: rajce.net

Do vyhledávače pak zadejte heslo: skolkasilherovice !!!

Co si dáme dobrého :

17.10. - 21.10. 2016

Pondělí 17.10. přesnídávka  polévka  oběd svačina vánočka, máslo Flóra, kakao z hlávkového zelí vepřová pečeně znojemská, rýže dušená, salát zeleninový, čaj chléb, pomazánkové máslo, zelenina, čaj Úterý ...
Celý článek