Zápis do 1. třídy ZŠ

v pátek 28.4.2017 se koná zápis do 1. třídy základní školy. Všichni předškoláci obdrželi již předem zápisní listy a přinesou si je s sebou do školy !!! Více informací je na nástěnce ve školce