seznamování dětí a rodičů

Na podnět maminek dětí ze třídy Veverky se hned první den odpoledne setkali rodiče a jejich fěti na zahradě MŠ. přišly převážně rodiče nových dětí - všem , kteří si udělali čas - děkujeme.